Dokumenty Kremacyjne

Składając zlecenie należy:

  • dostarczyć akt zgonu
  • dostarczyć oświadczenie woli zmarłego lub rodziny ze zgodą na kremację
    pobierz dokument
  • wnieść opłatę za kremację w siedzibie PPU "Zieleń" Sp. z o.o. w Gdańsku
    pobierz dokument