Dokumenty Pogrzebowe

Wymagane dokumenty

W celu sprawnego załatwienia wszystkich formalności prosimy o przygotowanie:

  • karty zgonu wystawionej przez lekarza
  • dowodu osobistego osoby zmarłej
  • dowodu osobistego współmałżonka ? (żyjącego)
  • metryki ślubu ? jeśli jest w domu
  • dowodu osobistego osoby załatwiającej formalności
  • legitymacji emerytalnej lub rencisty